O nás

PRAGIS a.s.  je stavební firma s dlouholetou tradicí a historií. Naše hlavní činnost je zaměřena na provádění všech typů staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (provádění bytových, občanských a průmyslových staveb, provádění dopravních a inženýrských staveb). Zabýváme se zejména:

 • prováděním specializovaných prací pro všechny druhy staveb v oblasti zvláštního zakládání
 • realizací inženýrských staveb hloubených vodovodů a kanalizací, opravami komunikací
 • realizací podzemních děl prováděných hornickým způsobem, sanacemi a injektáží
 • výstavbou betonových a železobetonových konstrukcí a skeletů
 • související poradenskou činností a projektovou činností ve výstavbě

Výše uvedené činnosti zajišťují jednotlivé specializované divize naší společnosti (Vodohospodářské stavby, Pozemní stavby, Podzemní stavby a divize Stavební specializace).

Pro veškeré výše uvedené činnosti disponujeme vlastním strojním vybavením a mechanizací.

Image

PRAGIS a.s. zaměstnává v hlavním pracovním poměru cca. 200 zaměstnanců, včetně autorizovaných inženýrů a techniků s autorizací ČKAIT v oborech vodohospodářské stavby, pozemní stavby, dopravní stavby, městské inženýrství, a geotechnika. Společnost je i držitelem báňských oprávnění potřebných pro realizaci prací prováděných hornickým způsobem dle §3 písm. c), e), f) a i) zákona č. 61/1988 Sb.

Jsme držitelem certifikátů SM dle ČSN EN ISO 9001 (od r. 2000), ISO 14001 (od r. 2004) a OHSAS 18001 (od r. 2005), které dokládají péči nejen o kvalitu realizovaných prací, ale i o životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Historie a tradice

 • Základní vznik společnosti se datuje k 1.4. 1955 jako stavební správa 01, n. p. Zemstav, později přejmenováno na závod 01 n.p. Inženýrské a průmyslové stavby Praha - IPS.
 • Od roku 1955, kdy byl závod 01 založen, si zachovává a rozvíjí svoje základní zaměření na budování inženýrských sítí a to jak běžným - povrchovým, tak raženým - hornickým způsobem.
 • Od roku 1980 společnost rozšiřuje své aktivity i do oblastí výstavby objektů technické městské vybavenosti a zvláštního zakládání staveb a od roku 1987 i do oblasti průmyslové výstavby. Po roce 1989 provádí též kompletní rekonstrukce a stavby objektů občanských, bytových a průmyslových staveb.
 • K 1.4. 1990 došlo k vyčlenění závodu 01 ze s. p. IPS a vzniku samostatného s. p. PRAGIS Praha, při zachování úplné technické i výrobní základny a tradice.
 • K 1.1. 1993 byl s.p. PRAGIS Praha privatizován a vznikla společnost PRAGIS Praha spol. s.r.o.
 • V roce 1995 byla ve společnosti provedena vnitřní organizační změna a změna názvu na PRAGIS HOLDING, s. r.o.
 • Stávající název a struktura společnosti PRAGIS a.s. vznikl k 30. září 2002 přeměnou původní právní formy z obchodní společnosti PRAGIS HOLDING, s.r.o.
 • V roce 2005 společnost změnila své dlouholeté sídlo na Praze 9 - Proseku a přestěhovala se do lokality v ul. Budovatelská v Praze 9 – Satalicích.
 • K 1.4.2009 se společnost PRAGIS a.s. stala členem koncernu Skupina Metrostav
Image
Image