Stavební specializace

Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací

  • Provádění velkoprůměrových vrtů průměrů 630 – 2 000 mm pro piloty, zápory apod.
  • Pilotové práce zvláštního zakládání objektů na velkoprůměrových pilotách
  • Pilotové stěny kotvené i nekotvené, těsnící převrtávané pilotové stěny
  • Realizace záporového pažení stavebních jam (zápory vrtané i vibrované)
  • Zajišťování svahů technologií tzv. “Berlínských stěn“ a podchycování stávajících objektů
  • Mikropiloty, kotvy tyčové i lanové, hřebíkování svahů
  • Štětové stěny – beranění larssen trvalého i dočasného charakteru
  • Zámečnické práce

Výběr z realizovaných staveb

Hotel Backstage Praha

Zajištění stavební jámy a pilotové založení objektu hotelu

Objednatel

INOS RICHTER s.r.o.

Cena v Kč bez DPH

10,5 mil. Kč

Rok dokončení

2018

Slévárna KASI Chvaletice

Pilotové založení průmyslového objektu slévárny

Objednatel

KASI FOUNDRY a.s.

Cena v Kč bez DPH

7,5 mil. Kč

Rok dokončení

2018

Rezidenční obytný soubor Na Vackově - Zóna A.I. - objekty A2 - A5

Zkapacitnění a kompletní obnova vodovodních řadů z LT DN 300 a 400 včetně provedení souvisejících vodovodních přípojek a protlaků pro přípojky

Objednatel

Metrostav a.s.

Cena v Kč bez DPH

9,2 mil. Kč

Rok dokončení

2019

Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - I. etapa

Založení formou štětových stěn a zbudování opěrné zdi a ploch překladiště vodní dopravy v plavebním kanále Vltavy

Objednatel

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cena v Kč bez DPH

75,8 mil. Kč

Rok dokončení

2015

Rozšíření výrobních kapacit v areálu Madeta a.s. Planá na Lužnicí

Zvláštní zakládání - pilotové založení průmyslových objektů

Objednatel

Průmyslové a zemědělské stavby s.r.o.

Cena v Kč bez DPH

9,8 mil. Kč

Rok dokončení

2019

Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek

Zvláštní zakládání - pilotové založení konstrukcí dopravní stavby

Objednatel

Eurovia CS a.s.

Cena v Kč bez DPH

3,4 mil. Kč

Rok dokončení

2018