Certifikace a etika

Společnost PRAGIS a.s. je dlouholetým držitelem certifikátů systémů managementu řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001 a ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001.

Etický kodex

Společnost PRAGIS a.s. přijala a řídí se Etickým kodexem Skupiny Metrostav

Politika systémů řízení QMS, EMS a SM BOZP