Podzemní stavby

Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací

  • Realizace činností prováděných hornickým způsobem
  • Provádění ražených podzemních staveb (štoly, tunely, kolektory, kabelovody, kanalizace…)
  • Sanace a rekonstrukce poškozených betonových a železobetonových konstrukcí
  • Provádění injektáží
  • Inženýrská a poradenská činnost spojená s realizací těchto staveb

Výběr z realizovaných staveb

Sanace shybky K, P2, SO 01 sanace levého shybkového ramene

Odstranění povodňových škod - rekonstrukce a sanace ramen kanalizační shybky pod Vltavou, injektáže

Objednatel

Metrostav a.s.

Cena v Kč bez DPH

32,0 mil. Kč

Rok dokončení

2015

Strahovský tunel - 3. stavba, 9. etapa, SO 8101 - Odvodňovací štoIa, 1. část

Ražba přístupové a odvodňovací štoly Strahovského tunelu v Praze, profil ražby 11m2 a délka cca. 750 m

Objednatel

EUROVIA CS a.s.

Cena v Kč bez DPH

139,9 mil. Kč

Rok dokončení

2013

Oprava kanalizace VP 600/1100 v ul. Ocelkova, II. Etapa

Oprava poškozené kanalizační stoky z nově zbudovaných těžních šachet - přeražba nové štoly pro kanalizaci DN 600/1100, oprava dna stoky, vyzdívání, injektáže za ostění

Objednatel

Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Cena v Kč bez DPH

20,0 mil. Kč

Rok dokončení

2020

Rekonstrukce kanalizace - IV. etapa , ul. Českobrodská, Praha 9

Ražba nové stoky DN 1400 v celkové délce cca. 1 014 m, prováděná hornickým způsobem z těžních šachet

Objednatel

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cena v Kč bez DPH

102,0 mil. Kč

Rok dokončení

2018

Kabelový tunel Invalidovna I, úsek J37 - J38 (realizace provizorní konstrukce kabelového tunelu)

Hloubení těžní šachty, ražba štoly a realizace provizorní konstrukce kabelového tunelu

Objednatel

PREdistribuce a.s.

Cena v Kč bez DPH

119,1 mil. Kč

Rok dokončení

2020

Odstranění povodňových škod - Pankrácká štola, Praha 4

Rekonstrukce podzemní zděné kanalizační stoky DN1800 v délce 2 404 m, včetně sanací a injektáží za ostění

Objednatel

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cena v Kč bez DPH

127,4 mil. Kč

Rok dokončení

2015