Vodohospodářské stavby

Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací

  • Výstavba a rekonstrukce vodovodů
  • Výstavba a rekonstrukce kanalizací
  • Výstavba a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch
  • Stavby technické vybavenosti
  • Provádění zemních prací a terénních úprav

Výběr z realizovaných staveb

Obnova vodovodních řadů a Rekonstrukce kanalizace, Staré Bohnice, Praha 8

Obnova vodovodních řadů převážně z LT DN 100 a rekonstrukce jednotné kanalizace z KT DN 200-600, včetně provedení souvisejících přípojek a obnovy místních komunikací

Objednatel

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cena v Kč bez DPH

55,6 mil. Kč

Rok dokončení

2018

ÚČOV - rekonstrukce mokré jímky pro čerpání kalů z NVL

Rekonstrukce jímky směsného kalu v areálu ÚČOV Praha na Císařském ostrově - provedení zemních prací, založení a monolitických konstrukcí objektu a souvisejících potrubních prací a inženýrských sítí

Objednatel

Česká voda-Czech Water a.s.

Cena v Kč bez DPH

31,0 mil. Kč

Rok dokončení

2018

Zkapacitnění vodovodního řadu DN 200 Ládví III – Březiněves

Zkapacitnění a kompletní obnova vodovodních řadů z LT DN 300 a 400 včetně provedení souvisejících vodovodních přípojek a protlaků pro přípojky

Objednatel

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cena v Kč bez DPH

31,0 mil. Kč

Rok dokončení

2018

Odstranění povodňových škod - kanalizace ul. U Vojtěšky, Praha 6

Obnova kanalizační stoky, injektáže a rekonstrukce kanalizace DN 800, přeložka vodovodu

Objednatel

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cena v Kč bez DPH

77,3 mil. Kč

Rok dokončení

2014

Obnova vodovodních řadů, ul. Drahobejlova a okolí, Praha 9

Rekonstrukce vodovodních řadů z LT DN 200 a DN 150 v délce cca. 1 900 m a obnova dotčených komunikací

Objednatel

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cena v Kč bez DPH

52,8 mil. Kč

Rok dokončení

2016

Rekonstrukce ČS Ládví I, Praha 8

Rekonstrukce čerpací stanice, vč. potrubních rozvodů, armatur, čerpadel a souvisejících stavebních úprav

Objednatel

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cena v Kč bez DPH

62,0 mil. Kč

Rok dokončení

2016