Pragis

Divize Vodohospodářské stavby --- výběr z realizovaných staveb

Rekonstrukce kanalizace, ul. Moskevská a nám. Svatopluka Čecha a okolí, Praha 10

Moskevska Popis: Rekonstrukce stávající zděné kanalizace 1000/1875 a vybudování nových stok ŽB 700/1050, ZCI 600/1100 a KT DN 400
Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 51,9 mil. Kč
Rok dokončení: 2014
Více fotografií:  

Rekonstrukce armaturní šachty Jahodnice a úpravy ŠO Štěrboholy

Jahodnice 2 Popis: Rekonstrukce armaturní šachty na vodovodním řadu DN 800, včetně založení, zemních prací a kompletního vystrojení
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 54,5 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií:  

Obnova vodovodních řadů, ul. Drahobejlova a okolí, Praha 9

Drahobejlova Popis: Kompletní obnova vodovodních řadů z LT DN 200 a DN 150 v délce cca. 1 900 m
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                  
Cena v Kč bez DPH: 52,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií:  

Obnova vodovodního řadu, ul. Štěpánská, Praha 1

Stepanska Popis: Obnova vodovodního řadu převážně z LT DN 200 v centru Prahy, včetně provizorních povrchů komunikací
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 19,4 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií:  

Vltava, úprava plavební úžiny Chvatěruby, SO 02 - Přeložka vodovodní shybky

Dolany Chvatěruby 2 Popis: Rekonstrukce vodovodního řadu z LT DN 800 včetně úprav armaturních objektů na břehu Vltavy
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 22,1 mil. Kč
Rok dokončení: 2010
Více fotografií:  

Rekonstrukce ČS Ládví I, Praha 8

Ladvi01 Popis: Rekonstrukce čerpací stanice Ládví I, vč. potrubních rozvodů, armatur, čerpadel a souvisejících stavebních úprav objektu
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                                
Cena v Kč bez DPH: 62,0 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií:  

Odstranění povodňových škod - kanalizace ul. U Vojtěšky, Praha 6

Vojtěška 11 Popis: Obnova stoky, injektáže a rekonstrukce kanalizace DN 800, přeložka vodovodu
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 77,3 mil. Kč
Rok dokončení: 2014
Více fotografií:  

Obnova vodovodních řadů, Letenské náměstí, Praha 7

Letná Popis: Obnova vodovodního řadu z LT DN 300-500, částečně v souběhu s tramvajovým tělesem
Objednatel: KSF spol. s r.o., Praha 10
Cena v Kč bez DPH: 21,0 mil. Kč
Rok dokončení: 2012
Více fotografií:  

Propoj vodovodních řadů, ul. Slezská, Praha 3

vzor Popis: Propojení a obnova stávajících vodovodních řadů LT DN 800 a DN 900 v křižovatce ulic Slezská a Čáslavská
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 9,0 mil. Kč
Rok dokončení: 2015
Více fotografií:  

Stavba č. 40297 „TV Hloubětín“ – etapa 0013 – rekonstrukce kanalizace

vzor Popis: Rekonstrukce kanalizace z kameniny DN 300-600 v délce cca. 1 400m, včetně zhotovení klenuté zděné spojné komory
Objednatel: Hlavní město Praha, Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 75,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2013
Více fotografií: