Pragis

Certification

vps Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 (file *.pdf to download)
stavcert Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 (soubor *.pdf ke stažení)
 vups Certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008  (soubor *.pdf ke stažení)
 quali Certifikát o kvalifikaci (soubor *.pdf ke stažení)

 

Politika systémů řízení QMS, EMS a SM BOZP: