• Tel: +420 283 086 101

Pragis

 • O nás

 • Podzemní stavby

 • Pozemní stavby

 • Vodohospodářské stavby

 • Stavební specializace

PRAGIS a. s.  - stavební firma s dlouholetou tradicí 

LOGO PRAGISPRAGIS a.s.  je stavební firma s dlouholetou tradicí a historií. Její hlavní činnost je zaměřena zejména na provádění všech typů staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

 

Zabýváme se prováděním průmyslových staveb, výstavbou HSV bytových a občanských staveb, realizací dopravních a inženýrských staveb (vodovodních řadů, kanalizací atd.), prováděním specializovaných prací pro všechny druhy staveb v oblasti zvláštního zakládání, prací v podzemí prováděných hornickým způsobem a výstavbou monolitických betonových a železobetonových konstrukcí.

 

Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav.  Výše uvedené činnosti zajišťují jednotlivé specializované divize společnosti (Vodohospodářské stavby, Pozemní stavby, Podzemní stavby a divize Stavební specializace).

DIVIZE PODZEMNÍ STAVBY

IMG 1874Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 

 • Ražené podzemní stavby - štoly, tunely, kolektory, kabelovody a kanalizace.
 • Opravy a rekonstrukce betonových a železobetonových konstrukcí.

PŘEHLED STAVEB

KONTAKTY 

DIVIZE POZEMNÍ STAVBY

02pozemni

Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 

 • Provádění železobetonových monolitických skeletů. K zabezpečení progresivních metod (bezprůvlakové systémy, parapetní systémy atp.) provádění používá specializovaná systémová bednění PERI a OUTINORD,
 • Inženýrská, poradenská a obchodní činnost spojená s realizací staveb,
 • Kompletní provádění průmyslových staveb a staveb administrativních budov,
 • Rekonstrukce pozemních staveb, HSV, PSV práce,
 • Provádění bytových a občanských staveb.

PŘEHLED STAVEB

KONTAKTY 

DIVIZE VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

01voda

Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 

 • Výstavba a rekonstrukce vodovodů
 • Výstavba a rekonstrukce kanalizací
 • Provádění zemních prací

 

PŘEHLED STAVEB

KONTAKTY

 

DIVIZE STAVEBNÍ SPECIALIZACE

05stavebniPředmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 • Velkoprůměrové vrty průměrů 630 mm až 2000 mm pro piloty, zápory apod
 • Pilotové práce zvláštního zakládání objektů na velkoprůměrových pilotách
 • Pilotové stěny kotvené i nekotvené, těsnící převrtávané pilotové stěny
 • Záporové pažení stavebních jam, zajišťování svahů technologií tzv. "Berlínských stěn" a podchycování stávajících objektů
 • Mikropiloty, kotvy tyčové i lanové. Štětové stěny - beranění larssen trvalého i dočasného charakteru
 • Zámečnické práce
 • Provádění průvrtů v železobetonových konstrukcích do průměru 300 mm.

V rámci zakázek poskytujeme konzultace v oblasti zvláštního zakládání, vypracování nejvhodnějšího technického řešení s ohledem na ekonomické ukazatele a operativní zpracování realizační dokumentace.

PŘEHLED STAVEB

KONTAKTY 

 

Dlouholetá tradice, stabilita, výsledky