Pragis

Údaje o společnosti

Hlavní činnost:

  • provádění všech typů staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, (provádění průmyslových staveb, provádění bytových a občanských staveb, provádění dopravních a inženýrských staveb)
  • provádění specializovaných prací pro všechny druhy staveb v oblasti zvláštního zakládání, prací prováděných hornickým způsobem, monolitických betonových a železobetonových konstrukcí

Ostatní činnost:

  • projektová činnost ve výstavbě
  • poradenská činnost

Právní forma společnosti:

  • akciová společnost (s akciemi na jméno v zaknihované podobě)
  • k 30. 9. 2002 došlo ke změně právní formy společnosti PRAGIS HOLDING, s. r. o. na PRAGIS a. s.

Logo PRAGIS a. s.: