Pragis

Historie společnosti

  • Základní vznik společnosti se datuje k 1.4. 1955 jako stavební správa 01, n. p. Zemstav, později přejmenováno na závod 01 n.p. Inženýrské a průmyslové stavby Praha - IPS.
  • Od roku 1955, kdy byl závod 01 založen, si zachovává a rozvíjí svoje základní zaměření na budování inženýrských sítí a to jak běžným - povrchovým, tak raženým - hornickým způsobem.
  • Od roku 1980 společnost rozšiřuje své aktivity i do oblastí výstavby objektů technické městské vybavenosti a zvláštního zakládání staveb a od roku 1987 i do oblasti průmyslové výstavby. Po roce 1989 provádí též kompletní rekonstrukce a stavby objektů občanských, bytových a průmyslových staveb.
  • K 1.4. 1990 došlo k vyčlenění závodu 01 ze s. p. IPS a vzniku samostatného s. p. PRAGIS Praha, při zachování úplné technické i výrobní základny a tradice.
  • K 1.1. 1993 byl s.p. PRAGIS Praha privatizován a vznikla společnost PRAGIS Praha spol. s.r.o.
  • V roce 1995 byla ve společnosti provedena vnitřní organizační změna a změna názvu na PRAGIS HOLDING, s. r.o.
  • Stávající název a struktura společnosti PRAGIS a.s. vznikl k 30. září 2002 přeměnou původní právní formy z obchodní společnosti PRAGIS HOLDING, s.r.o.
  • V roce 2005 společnost změnila své dlouholeté sídlo na Praze 9 - Proseku a přestěhovala se do lokality v ul. Budovatelská v Praze 9 – Satalicích.
  • K 1.4.2009 se společnost PRAGIS a.s. stala členem koncernu Skupina Metrostav

Společnost PRAGIS a.s. je držitelem certifikátů ISO 9001 (od r. 2000), ISO 14001 (od r. 2004) a OHSAS 18001 (od r. 2005), které dokládají péči nejen o kvalitu realizovaných prací, ale i o životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.