Pragis

Další informace

Stavební společnost PRAGIS a.s. zabezpečuje v rámci svých specializací jak pro své vlastní stavby, tak samostatně, formou subdodávek:

 • komplexní provádění spodních staveb občanské a průmyslové výstavby v obtížných základových podmínkách. Zabezpečuje jak práce zvláštního zakládání, zejména vrtané velkoprofilové piloty, mikropiloty, injektáže, beranění a vibrování štětových stěn, zemní kotvy; tak demoliční práce a to i velkého rozsahu;
 • provádění železobetonových monolitických skeletů. K zabezpečení progresivních metod (bezprůvlakové systémy, parapetní systémy atp.) provádění používá specializovaná systémová bednění PERI;
 • komplexní provedení podzemních objektů (skupina 825 JKSO);
 • bezkanálové technologie tepelných páteřních i místních rozvodů atd.;
 • společnost má oprávnění ke zřizování vodovodních přípojek na území hl.m. Prahy;

Údaje o možnosti získat reference:

z řady odběratelů vybíráme:

 • ČÚZaK Praha
 • Pražská Teplárenská a. s.
 • Magistrát hl. m. Prahy - OMI
 • Český Telecom
 • Pražské vodovody a kanalizace a. s.
 • PVS a. s.
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 9
 • Skanska CZ a. s.
 • METROSTAV a. s.
 • Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
 • ŽS Brno, a. s.
 • REAL ESTATE Pernerova s. r. o.
 • Kompakt Příbram spol. s. r. o.
 • Čermák a Hrachovec a. s.