Pragis

Stavba č. 40297 „TV Hloubětín“ – etapa 0013 – rekonstrukce kanalizace

vzor Popis: Rekonstrukce kanalizace z kameniny DN 300-600 v délce cca. 1 400m, včetně zhotovení klenuté zděné spojné komory
Objednatel: Hlavní město Praha, Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 75,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2013
Více fotografií: