Pragis

Propoj vodovodních řadů, ul. Slezská, Praha 3

vzor Popis: Propojení a obnova stávajících vodovodních řadů LT DN 800 a DN 900 v křižovatce ulic Slezská a Čáslavská
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 9,0 mil. Kč
Rok dokončení: 2015
Více fotografií: