Pragis

Obnova vodovodních řadů, Letenské náměstí, Praha 7

Letná Popis: Obnova vodovodního řadu z LT DN 300-500, částečně v souběhu s tramvajovým tělesem
Objednatel: KSF spol. s r.o., Praha 10
Cena v Kč bez DPH: 21,0 mil. Kč
Rok dokončení: 2012
Více fotografií: