Pragis

Odstranění povodňových škod - kanalizace ul. U Vojtěšky, Praha 6

Vojtěška 11 Popis: Obnova stoky, injektáže a rekonstrukce kanalizace DN 800, přeložka vodovodu
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 77,3 mil. Kč
Rok dokončení: 2014
Více fotografií: