Pragis

Rekonstrukce ČS Ládví I, Praha 8

Ladvi01 Popis: Rekonstrukce čerpací stanice Ládví I, vč. potrubních rozvodů, armatur, čerpadel a souvisejících stavebních úprav objektu
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                                
Cena v Kč bez DPH: 62,0 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií: