Pragis

Vltava, úprava plavební úžiny Chvatěruby, SO 02 - Přeložka vodovodní shybky

Dolany Chvatěruby 2 Popis: Rekonstrukce vodovodního řadu z LT DN 800 včetně úprav armaturních objektů na břehu Vltavy
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 22,1 mil. Kč
Rok dokončení: 2010
Více fotografií: