Pragis

Obnova vodovodního řadu, ul. Štěpánská, Praha 1

Stepanska Popis: Obnova vodovodního řadu převážně z LT DN 200 v centru Prahy, včetně provizorních povrchů komunikací
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 19,4 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií: