Pragis

Obnova vodovodních řadů, ul. Drahobejlova a okolí, Praha 9

Drahobejlova Popis: Kompletní obnova vodovodních řadů z LT DN 200 a DN 150 v délce cca. 1 900 m
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                  
Cena v Kč bez DPH: 52,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií: