Pragis

Rekonstrukce kanalizace, ul. Moskevská a nám. Svatopluka Čecha a okolí, Praha 10

Moskevska Popis: Rekonstrukce stávající zděné kanalizace 1000/1875 a vybudování nových stok ŽB 700/1050, ZCI 600/1100 a KT DN 400
Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 51,9 mil. Kč
Rok dokončení: 2014
Více fotografií: