Pragis

Obytný soubor Na Vackově, 3. etapa - D + E

BD Vackov Popis: Zvláštní zakládání - kompletní pilotové založení bytových domů na Praze 3
Objednatel: Metrostav a.s., Praha 8
Cena v Kč bez DPH: 3,9 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií: