Pragis

Letňanské zahrady

Zahrady2 Popis: Zvláštní zakládání - pilotové založení obytného souboru
Objednatel: MOTA-ENGIL Central Europe ČR a.s., Praha 4                               
Cena v Kč bez DPH: 4,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2015
Více fotografií: