Pragis

Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - I. etapa

UCOV Pristav Popis: Založení formou štětových stěn a zbudování opěrné zdi a ploch překladiště vodní dopravy v plavebním kanále Vltavy
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 75,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2015
Více fotografií: