Pragis

Obytný soubor Košík - Slunečný vršek, fáze 3B, Praha 4

U Dubu 3 Popis: Kompletní provedení monolitických železobetonových konstrukcí 5 objektů bytových domů
Objednatel: Metrostav a.s., Praha 8
Cena v Kč bez DPH: 110,4 mil. Kč
Rok dokončení: 2015
Více fotografií: