Pragis

Polyfunkční dům při ulici Pod Plynojemem, Praha 8

Pod Plynojemem Popis: Monolitické železobetonové konstrukce bytového a kancelářského objektu, včetně pilotového založení stavby
Objednatel: Protektory Praha spol. s r.o., Praha 8                                                           
Cena v Kč bez DPH: 40,2 mil. Kč
Rok dokončení: 2015
Více fotografií: