Pragis

Obytný soubor Rezidence Lesopark, II.etapa

Lesopark2 Popis: ŽB monolitické konstrukce obytného souboru, ukládka betonu v rámci stavby bytových domů
Objednatel: Subterra a.s., Praha 4
Cena v Kč bez DPH: 30,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2016
Více fotografií: