Pragis

OAC Millenium - Crystal

Millenium6 Popis: Kompletní železobetonový skelet a monolitické ŽB konstrukce výškové budovy administrativně-obchodního centra
Objednatel: Metrostav a.s., Praha 8
Cena v Kč bez DPH: 101,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2014
Více fotografií: