Pragis

Divize Podzemní stavby --- výběr z realizovaných staveb

Odstranění povodňových škod - sanace shybky K, P2, SO 01 sanace levého shybkového ramene

Shybka K Popis: Rekonstrukce 3 ramen kanalizační shybky stoky "K" vedoucích pod korytem Vltavy, prováděná hornickým způsobem
Objednatel: Metrostav a.s., Praha 8                                             
Cena v Kč bez DPH: 32,0 mil. Kč
Rok dokončení: 2015
Více fotografií:  

Rekonstrukce uzávěrů na stokové síti – Čechův most, Praha 1

P8201453 Popis: Rekonstrukce, sanace a injektáže stávajících zděných kanalizačních stok a technická obnova uzávěrů na kanalizaci
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 24,9 mil. Kč
Rok dokončení: 2012
Více fotografií:  

Oprava výpusti OK 14A v ul. Wilsonova

Vpust OK 14A Popis: Oprava kanalizační výpusti, zednické práce na kanalizaci, vrtání a injektáž stoky
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                                 
Cena v Kč bez DPH: 10,3 mil. Kč
Rok dokončení: 2012
Více fotografií:  

Strahovský tunel - 3. stavba, 9. etapa, SO 8101 - Odvodňovací štoIa, 1. část

IMG 1874 Popis: Ražba přístupové a odvodňovací štoly v profilu ražby 11m2 a délce cca. 750m
Objednatel: EUROVIA CS a.s., Praha 1
Cena v Kč bez DPH: 139,9 mil. Kč
Rok dokončení: 2013
Více fotografií:  

Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína - I. etapa, hradidlová komora

Hradidlova komora Popis: Vybudování hradidlové komory a souvisejících kanalizačních objektů
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                                   
Cena v Kč bez DPH: 10,3 mil. Kč
Rok dokončení: 2012
Více fotografií:  

Rekonstrukce Plečnikovy výusti

017 Popis: Výstavba odlehčovací komory, sanace stoky a ražba přístupové stoky
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                             
Cena v Kč bez DPH: 12,6 mil. Kč
Rok dokončení: 2012
Více fotografií:  

Odstranění povodňových škod - Pankrácká štola, Praha 4

pankracka stola Popis: Kompletní rekonstrukce zděné kanalizační stoky DN1800 v délce 2 404 m, včetně sanací a injektáží za ostění
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                             
Cena v Kč bez DPH: 127,4 mil. Kč
Rok dokončení: 2015
Více fotografií:  

Oprava kanalizace Nad Rokoskou

Rokoska1 Popis: Oprava a sanace podzemních kanalizačních stok
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1                                               
Cena v Kč bez DPH: 12,7 mil. Kč
Rok dokončení: 2013
Více fotografií:  

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002

stoka A2 Popis: Ražba štol profilu ražby 6,25m2 a těžních šachet hlavního kanalizačního řadu, včetně zhotovení přípojek
Objednatel: Čermák a Hrachovec a.s., Praha  5                                                  
Cena v Kč bez DPH: 46,1 mil. Kč
Rok dokončení: 2013
Více fotografií: