Pragis

Jizera, Benátky nad Jizerou, protipovodňová ochrana

stroj1 Popis: Protipovodňová opatření - zemní práce, železobetonové konstrukce
Objednatel: AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
Cena v Kč bez DPH: 47,5 mil. Kč
Rok dokončení: 2013
Více fotografií: