Pragis

Stavba č. 3119 „TV Čakovice“, etapa 0031 Oderská

Čakovice Popis: Rekonstrukce páteřního kanalizačního řadu včetně provedení ražené části stoky DN 1200 v délce 316m v ul. Vážská
Objednatel: Hlavní město Praha, Praha 1                                                  
Cena v Kč bez DPH: 105,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2014
Více fotografií: