Pragis

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 - Čertouzy

vzor Popis: Odvodnění, obnova povrchů komunikací
Objednatel: Hlavní město Praha, Praha 1                                                       
Cena v Kč bez DPH: 5,2 mil. Kč
Rok dokončení: 2012
Více fotografií: