Pragis

Divize Inženýrské stavby * --- výběr z realizovaných staveb

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 - Čertouzy

vzor Popis: Odvodnění, obnova povrchů komunikací
Objednatel: Hlavní město Praha, Praha 1                                                       
Cena v Kč bez DPH: 5,2 mil. Kč
Rok dokončení: 2012
Více fotografií:  

Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0014, Komunikace II

vzor Popis: Inženýrské stavby - živičné a dlážděné komunikace
Objednatel: Subterra, a.s., Praha 4
Cena v Kč bez DPH: 90,6 mil. Kč
Rok dokončení: 2011
Více fotografií:  

Stavba č. 3119 „TV Čakovice“, etapa 0031 Oderská

Čakovice Popis: Rekonstrukce páteřního kanalizačního řadu včetně provedení ražené části stoky DN 1200 v délce 316m v ul. Vážská
Objednatel: Hlavní město Praha, Praha 1                                                  
Cena v Kč bez DPH: 105,8 mil. Kč
Rok dokončení: 2014
Více fotografií:  

Rekonstrukce komunikace Hornopočernické v Praze 19

vzor Popis: Kompletní rekonstrukce a obnova povrchů žívičných a dlážděných komunikací
Objednatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Praha 1                                     
Cena v Kč bez DPH: 23,9 mil. Kč
Rok dokončení: 2013
Více fotografií:  

Jizera, Benátky nad Jizerou, protipovodňová ochrana

stroj1 Popis: Protipovodňová opatření - zemní práce, železobetonové konstrukce
Objednatel: AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
Cena v Kč bez DPH: 47,5 mil. Kč
Rok dokončení: 2013
Více fotografií: