Pragis

Certifikace, etika a dokumenty společnosti

vps Certifikát ČSN EN ISO 14001 (soubor *.pdf ke stažení)
stavcert Certifikát ČSN EN ISO 9001 (soubor *.pdf ke stažení)
 vups Certifikát dle ČSN OHSAS 18001 (soubor *.pdf ke stažení)
 quali Certifikát o kvalifikaci (soubor *.pdf ke stažení)

 

Etický kodex (spol. PRAGIS a.s. a skupiny Metrostav):

Společnost PRAGIS a.s. přijala a řídí se Etickým kodexem Skupiny Metrostav

 

Politika systémů řízení QMS, EMS a SM BOZP: